Zoznam trestov

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

Crony

Administrator
Zoznam trestov

§ 1 - Multiúčet

§ 1.1 - Multiúčet (2 alebo viac účtov)

• Prvý prípad: 5 dní uzavretie najväčšieho účtu s ochranou, ostatné uzavreté natrvalo, ponúknuť reštart
• Druhý prípad: 5 dní uzavretie najväčšieho účtu bez ochrany, možnosť reštartu
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 1.2 - Zdieľanie internetového pripojenia nešpecifikované v nastavení

• Prvý prípad: 5 dní s ochranou pre všetky účty, možnosť reštartu na všetkých účtoch
• Druhý prípad: 5 dní pre všetky účty bez ochrany, možnosť reštartu na všetkých účtoch
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 1.3 – „Spoluhranie“ (viac hráčov na jednom účte, zdieľanie hesla)

• Prvý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 1.4 - Ponúknutie účtu

• Zmeň mailovú adresu podľa žiadosti príjemcu, potvrď zmenu, vyžiadaj si heslo pomocou funkcie zabudnuté heslo a zmeň ho
• Ak sú zmeny urobené inak, postupuje sa ako pri spoluhraní

§ 1.5 - Používanie TOR (alternatív)

• Prvý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 2 - Ilegálne príkazy / dodávky surovín / spoločné akcie

§ 2.1 - Spoločné akcie z jedného pripojenia na rovnakého hráča do 48 hodín
(platí aj pre prípady, keď prestane byť zdieľané pripojenie aktuálne, musí uplynúť 48 hodín medzi útokmi a posledným zdieľaním)

• Prvý prípad: 24 hodín uzavretie, s ochranou
• Druhý prípad: 5 dní uzavretie bez ochrany, možnosť reštartu
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 2.2 - Vzájomné akcie medzi účtami na jednom pripojení (vrátane božských síl)
(platí aj pre prípady, keď prestane byť zdieľané pripojenie aktuálne, musí uplynúť 48 hodín medzi vzájomnými interakciami a posledným zdieľaním)

§ 2.2.1 - Príjemca

• Prvý prípad: 24 hodín uzavretie, s ochranou
• Druhý prípad: 5 dní uzavretie bez ochrany, možnosť reštartu
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 2.2.2 - Odosielateľ

• Prvý prípad: 5 dní s ochranou
• Druhý prípad: 5 dní uzavretie bez ochrany, možnosť reštartu
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu


§ 3 - Nevhodné výrazy

§ 3.1 - Nevhodný obsah v názvoch dedín, aliancií, mien a profilov hráčov

• Prvý prípad: Trvalá blokácia, hráč má možnosť napísať vysvetľujúci ticket na support, potom bude zablokovanie zrušené a zmenený nevhodný obsah
• Druhý prípad: Trvalá blokácia bez ochrany, hráč má možnosť napísať vysvetľujúci ticket na support, potom bude zablokovanie zrušené a zmenený nevhodný obsah
• Tretí prípad: Globálne trvalé vylúčenie

§ 3.2 - Extrémistické používateľské mená

• Prvý prípad: Globálne vylúčenie z hry, hráč má možnosť napísať vysvetľujúci ticket na support, potom bude zablokovanie zrušené a zmenené meno.

§ 3.3 - Reklama a extrémistický obsah
Toto zahŕňa pornografiu, politické alebo rasistické materiály. Toto nie je úplný zoznam.

• Prvý prípad: Okamžite to nahláste na support, ktorý môže daný text zmeniť. Globálne vylúčenie z hry, hráč má možnosť napísať vysvetľujúci ticket na support, po ospravedlnení bude zablokovanie zrušené
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez odvolania


§ 4 - Urážky

§ 4 - Urážky

• 24 bodov zodpovedá trestu na 24 hodín (vykonávané automaticky)
• Dohromady 48 bodov zodpovedá uzavretiu účtu na 48 hodín atď (24 + 24 = 48h ban, 48 + 24 = 72h ban; vykonávané automaticky)
• Urážka administrátora alebo člena supportu znamená globálne vylúčenie
• SPAM supportu vedie ku globálnemu vylúčeniu aj vylúčeniu z možnosti písať na support
• Administrátor hry rozhoduje o bodovom ohodnotení urážok a množstve získaných bodov v konkrétnych priestupkoch.

§ 5 - Pokus o prevzatie cudzieho účtu

§ 5.1 Pokus o vstup na cudzí účet

• Prvý prípad: 5 dní s ochranou
• Druhý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 5.2 Úspešný pokus

• Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 5.3 Pokus o lákanie prihlasovacích údajov, bez vydávania sa za administrátora

• Prvý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu.
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu.

§ 5.4 Pokus o lákanie prihlasovacích údajov, vydávaním sa za administrátora

• Globálne vylúčenie z hry, bez možnosti odvolania


§ 6 - Komerčné využitie

§ 6.1 Pokus o predaj účtov alebo prémia

• Prvý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu.
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu.


§ 7 – Dožadovanie sa banu

§ 7.1 Pokus o zablokovanie svojho účtu, keď ste napádaný.

• Prvý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu.
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu.


§ 8 - Vyhrážky násilím

§ 8.1 Vyhrážky fyzickým násilím v reálnom živote v IGM, IGF alebo EGF

• Prvý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu.
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu.

§ 8.2 Vyhrážky fyzickým násilím supportérom v reálnom živote v IGM, IGF alebo EGF

• Prvý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu.


§ 9 - Vydávanie sa za administrátora (support)

§ 9.1 Vydávanie sa za administrátora
Používanie užívateľského mena, mena, podpisu a špeciálnych avatarov administrátora v IGM, IGF alebo EGF

• Prvý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu.
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu.

§ 9.2 Vydávanie sa za support
Používanie užívateľských mien, mien, podpisov a špeciálnych avatarov supportérov v IGM, IGF alebo EGF

• Prvý prípad: 5 dní s ochranou, možnosť reštartu
• Druhý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu


§ 10 - Hranie s pomocnými programami
Všetky skripty alebo makrá musia byť schválené administrátorom hry.

§ 10.1 - Ilegálne skripty, boti alebo makrá

• Prvý prípad: 5 dní s ochranou, možnosť reštartu
• Druhý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu
• Tretí prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu

§ 10.2 - Používanie skriptov, makier alebo botov, ktoré poskytujú prémiovej výhody

Použitie skriptov umožňujúcich hráčovi rýchlejší rast alebo uľahčujúce správu jeho účtu bez nutnosti prémiového účtu vyústi v globálne vylúčenie z hry bez možnosti odvolania.


§ 11 - Vymáhanie prémiových bodov

§ 11.1 Vymáhanie prémiových bodov akýmkoľvek spôsobom

• Prvý prípad: 5 dní bez ochrany, možnosť reštartu
• Druhý prípad: Globálne vylúčenie z hry, bez reštartu


• * Pravidlá, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname trestov sú posudzované administrátorom hry so zreteľom na aktuálnu situáciu.
• Vysvetlenie skratiek:
IGM - Správa v hre (In Game Mail)
IGF - Interné fórum v hre (In Game Forum)
EGF - Externé herné fórum (External Game Forum)
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore