The way of the west

DeletedUser

Hosť
Písal sa rok 12 pred Kristom a Rímska ríša začala prípravy útoku na Tráciu. Obyvatelia Trácie o ničom nevedeli a žili si naďalej pokojným životom. Avšak keď Rimania zaútočili na Trácke hranice, v celom štáte nastal chaos. Ľudia utekali do Grécka alebo spáchali samovraždu. Neskôr sa Rimania stretli s Tráckym odporom. Zatiaľ čo na západe krajiny sa bojovalo, na východe žil 12 ročný chlapec. Jeho rodičia ho opustili hneď ako Rimania napadli Tráciu. Malý chlapec zostal sám. Prišiel do mesta kde sa ľudia balili a pomaly odchádzali. Zašiel za starcom a opýtal sa ho čo má robiť. Ten mu povedal: "Uteč do Grécka, tam mám ďalších priateľov ktorý ti povedia čo ďalej, pobaľ si najdôležitejšie veci a choď." Chlapec odpovedal: "Dobre, ale čo bude s vami?" "Ja už som starý, prežil som toho veľa, zo smrťou sa zmierim, choď už kým nebude neskoro!" Chlapec našiel v jednom opustenom obchode batoh a nabalil si mapu, 2 sviečky, 100 peňazí, chlieb a na luk po starom otcovi ktorý, už nežije. Po pol hodine chlapec vstal a vydal sa na cestu...

Prvé kroky

Keď vyšiel z mesta, položil batoh na zem a vytiahol z neho mapu. Prezrel si ju a zistil, že keď musí ísť do Grécka, bude musieť prejsť cez skalnaté pobrežie, kamenné hory v Macedónii a prejsť cez močiare pri Gréckych hraniciach. Zbalil mapu a povedal si "To dokážem!" Prišiel pri les, pozrel na oblohu a pomaly sa stmievalo. Sadol si pod strom a rozmýšľal o ďalších krokoch. Ráno sa zobudil napil sa z riečky a pokračoval v ceste. Na obzore sa objavila veľká rieka, cez ktorú musel ísť na druhý breh. Na brehu na šiel 2metrový kmeň stromu, sadol si naň, zobral palicu ako veslo a prešiel na druhý breh. Pomaličky pokračoval v ceste. O pár minút spoza stromu vyskočili vlci, bolo ich 5. Z pleca zobral luk a z batohu šíp, vystrelil a zabil jedného, ostatný boli ešte viac rozzúrený a približovali sa ku nemu. Pod nohami objavil konár stromu ostrý ako britva. Jeden vlk po ňom skočil a zapichol ho, druhý taktiež ale aj ten bol zapichnutý, ďalší vlk ušiel ale zostal ešte jeden. Ten sa po chlapcovi rozbehol, chlapec sa uhol a vlk zmizol v rieke. Otočil sa o pred sebou uvidel obrovské skalnaté pobrežie...

Cesta

Vystúpil z lesa priamo na skalnaté pobrežie. V mori videl stroskotanú loď a pomyslel si že sa pozrie po nejakých veciach, ktoré by mohli byť vo vnútri. Priplával k lodi a vošiel dovnútra. Našiel polámané kopije, nefunkčné luky a kostry v podpalubí. Keď sa prechádzal po palube, zrazu sa pod ním prelomila lata a spadol do vody. Keď vyplával nad hladinu tak zamieril rovno na pobrežie. Tam otvoril batoh a skontroloval veci. Jedna sviečka bola zlomená, tak ju vyhodil, peniaze boli v poriadku, chlieb bol celý premočený od slanej vody, čiže ho vyhodil a mapa bola tiež mokrá tak ju dal sušiť. Po 2 hodinách sušenia bolo na mape vidieť iba východnú časť Trácie, Macedóniu a sever Grécka. Mapu, sviečku a peniaze dal do batohu a poobzeral sa po okolí. Uvidel skalu z ktorej je vidno na okolie. Tak sa vydal po cestičke na skalu. V mysli mu prebehlo že zabudol cestu a nevie čo ďalej. Už bol pomaly na vrchole lenže sa pošmykol na kameni. Visel zo skaly a pomyslel si: "Toto je koniec!" Už sa neudržal, išiel sa pustiť a v tom ho chytil neznámy muž...

Kamenné hory

Muž ho schytil a vytiahol hore na skalu. Keď sa chlapec spamätal, opýtal sa muža: "Kto ste?" Muž mu vzápätí odpovedal: "Býval som členom jednej Tráckej bojovej jednotky, lenže Rimania ju celú vyvraždili a ja som ako jediný zostal." Chlapec sa ho opýtal, že kam má namierené a muž: "Snažím sa dostať do Macedónie, chopiť sa meča a pokračovať v boji, a ty máš kam namierené?" Chlapec smutne odpovedal: "Rodičia ma opustili a jeden starec v meste mi poradil, že sa mám dostať do Grécka, že tam má priateľov, ktorý mi povedia čo ďalej." Muž: "Statočné,veľa šťastia!" Chlapec. " Počkajte, čo mám robiť ďalej?" Muž: "Pokračuj na juh, uvidíš tam kamenné hory, za nimi bude Grécka hranica." Chlapec teda vyrazil, po hodine cesty, uvidel obrovské hory týčiace sa od lesov po nebo a na vrcholkoch biele ako papier. Vydal sa k nim. Prechádzal cez uzučkú cestičku, kde na jednej strane sneh a kamene a na druhej priepasť. Kebyže sa šmykne do priepasti, je mŕtvy, Po chvíli sa zhora ozval strašný zvuk, chlapec sa pozrel hore a uvidel...

Grécko nadosach

Na neho sa valila obrovská lavína. Rýchlo utekal dopredu, hľadal kam by sa schoval a pred sebou uvidel jaskyňu. Lavína ho už už išla strhnúť do priepasti ale s posledných síl skočil do jaskyne, čím sa zachránil. Z batohu vytiahol sviečku lenže ako ju zapáliť? Rozmýšľal a po niekoľkých minútach, ďalej v jaskyni uvidel plameň! Rýchlo utekal k nemu, pár krát sa šmykol na kameňoch ale to bolo nič, prišiel ku nemu a zistil že to bol voz s olivovým olejom, ktorý horel ale čo tu robí? To ho moc netrápilo, ale vedľa neho bol voz s kúskami chlebu, a pár hrncov zamrznutej vody. Tie položil na horiaci oheň, tam sa ľad roztopil a poriadne sa napil, najedol chleba a niečo si zabalil na cestu, zapálil sviečku a pokračoval v ceste. Zrazu sa napredku ozval zvuk kameňa a uvidel ako sa naňho valí obrovský balvan! Rýchlo zutekal dozadu a v zemi uvidel prasklinu veľkú asi ako on tak si do nej ľahol a kameň mu prešiel rovno pre očami a povedal si: " Fuh, to bol ochlp!" Potom si ľahol a zaspal, na druhý deň uvidel koniec jaskyne, vyšiel a uvidel obrovské...

Macedónske močiare

Močiare, ktoré sa tiahli celou krajinou. V hlave mu prebehlo: "Čo všetko som už dokázal, toto ma má zastaviť? Pokračujem." Zišiel dole s hôr a vydal sa ku močiarom. Chodil cez obrovské trávy a štípali ho komáre. Naraz sa však šmykol a začal sa prepadávať cez hladinu. Uvidel konár, ktorého sa mohol chytiť, lenže bol niekoľko metrov od neho. Čím viac bojoval, tým viac sa ponáral. Voda mu pomaly siahala po plecia ale konár už už išiel chytiť len vtom sa ponoril a trčali mu len ruky, mával nimi nad hladinou a chytil sa ležiaceho konára. Všetky sily vydal zo seba a vytiahol sa. Celý mokrý pokračoval v ceste a stále komáre za ním a celý bol doštípaný. Stále nevidel koniec. Po hodine cesty uvidel dym, priblížil sa ku nemu a uvidel starý dom. Stál na malom ostrovčeku uprostred močiara. Prišiel bližšie a vošiel dovnútra. Tam bola stará pani, ktorá mu prikázal sa okúpať a očistiť v ich studni. Voda bola studená ale zato bol chlapec čistý. Od starej pani dostal aj oblečenie, najesť a nocľah. Ráno sa spýtal, že kde vlastne je. Tá mu odpovedala: " musíš pokračovať stále na juh, ale pozor hneď za močiarmi sú Grécke hranice ktoré prísne strážia!" Ukázala mu cestu a chlapec pokračoval. Keď vyšiel z močiarov, uvidel skalnatú grécku zem, a prvú pohraničnú pevnosť. Prišiel bližšie, uvidel hliadky. Ale hneď vedľa neho asi 4-5 metrov stál grécky vojak, ktorý...

Správne mesto

Bol na malej. Chlapec opatrne okolo neho prešiel a skoval sa za stromy. Pevnosť strážilo 10 vojakov. Štyria spali, dvaja sa rozprávali na strážnej veži, traja jedli v pevnôstke, a jeden prichádzal. Aby sa dostal do Grécka, musel prejsť cez túto malú pevnosť. Priblížil sa ku tým, ktorý spali, potichu okolo nich prešiel. Pred ním bolo okno a v ňom traja vojaci, ktorý jedli. Opatrne prešiel cez okno, nikto si ho nevšimol, ale dvaja, čo boli na veži si ho všimla a začali páliť z lukov. Chlapec sa skryl za strom a paľbu opätoval. Jedného z veže zostreli, ale došli mu šípy. Vojaci vyšli z pevnôstky a prišli ku chlapcovi, kde rozhodovali čo s ním. Jeden z nich vytiahol nôž a išiel chlapca podrezať, ale vtom z lesov vyskočilo asi 50 mužov. Všetkých Grékov pozabíjali ale jeden prežil a tiahol chlapca zo sebou. Hodil ho na zem a už ho išiel zabiť, ale vtom na neho skočil neznámy muž. Muž ho zabil a hovorí chlapcovi: "Si v poriadku?" Chlapec nič nevidel, lebo všade bol prach, ale odpovedal: "Áno, ďakujem za záchranu, ale kto ste?" Vtom prach upadol a ten muž bol ten ktorý ho zachránil na skale. Chlapec: " Čo tu robíte?!" Muž: "Macedónia bude čoskoro dobytá, prišli sme sem za tebou a ochraňovať ťa." Chlapec: " Ďakujem ale čo mám teraz robiť?" Muž mu dal mapu a povedal: " Choď to tohto mesta, tam sa stretneme, tam si povieme čo ďalej." Chlapec sa teda vydal na cestu...

Plány

To mesto bola Olympia. Chlapec teda prešiel od severných hraníc Grécka po mesto Olympia. Tam ho čakal muž, ktorý mu už dvakrát zachránil život. Prišiel do mesta, do lesíka pri divadle. Tam sa stretol s mužom a hovorí: "Ako vám budem hovoriť?" Muž: "Hovor mi Alexander." Chlapec: "Dobre, čo mám ďalej robiť?" Alexander: "Tvoja cesta sa neskončí v Grécku, musíš odísť z Európy, ja ti s tým pomôžem." Chlapec: "Dobre, ale kam mám teraz ísť?" Alexander: "Uteč na ostrov Kréta, tam sa stretneme pri paláci Knósoss." Chlapec prikývol a vydal sa na cestu. Po chvíli uvidel voz, nasadol naň a viezol sa dlhé kilometre. Vo voze našiel jedlo, vodu, napil sa, najedol a na ďalšie ráno, vyskočil a pokračoval pešky. Narazil na skupinku chlapcov asi 15 ročných. Išiel okolo nich a a jeden ho zvalil. Tam ho zmlátili ale chalan mal vedľa seba v tráve hovno. Schmatol ho a hodil útočníkom do tváre, tí rýchlo utekali preč ku rieke sa umyť. Chlapec našiel mláku a tam si umyl ruky. A jeho ďalší cieľ - Kréta...

Cesta cez more

Keď prišiel na úplný juh Grécka, hľadal prístav. Po troch hodinách hľadania ho našiel, ale zas musel nájsť loď ktorou sa prepraví cez more. Našiel si malú rybársku loď kde ho posádka s úsmevom privítala, dala mu najesť a napiť. Po hodinách plavby, sa chýlilo k noci, a chlapec sa išiel vyspať. Na druhý deň uvideli na oblohe čierňavu. Kapitán nariadil otočiť kurz. Po hodine, prišla búrka. Vlny búchali o loď, chlapec bol celý premočený a premrznutý. Avšak za chvíľu prišla obrovská vlna ktorá skoro prevrátila loď. Potom loď narazila na vlnu a chlapec vypadol, nevedel plávať. Kričal o pomoc a zároveň sa aj topil. Jeden z námorníkov pre neho skočil, ale zmietol ho prúd a zmizol v diaľke. Potom skočil druhý a schmatol chlapca, doplávali ku lodi. Keď skočila búrka, zastavili v Krétskom hlavnom prístave. Chlapec povedal: "Ďakujem vám veľmi pekne, je mi toho námorníka ľúto." Kapitán: "Nevadí chlapče, ale ešte nám daj 20 peňazí za odvoz." Chlapec im ich dal a odišiel v diaľke, zamával a pokračoval v ceste. Prišiel do mesta Knósoss a stretol sa s Alexandrom a jeho skupinkou. Chlapec: "Kam mám ísť tentokrát?" Alexander: "Rimania útočia na Grécko, dobyli už sever a útočia na Olympiu, teraz musíš ísť na Rhodos!"...


Finále

Keď prišiel loďou na Rhodos, uvidel obrovský prístav a prekrásne mesto, po niekoľkých hodinách hľadania stretol Alexandra. Ten mu povedal: "Skvele chlapče, skvele!" Chlapec: "Ešte kam mám ísť?" Alexander: "Nikam, už si v bezpečí!" Alexander mu zabezpečil nocľah a spolu aj som svojou skupinkou išli spať. O týždeň mal chlapec narodeniny a poriadne to oslávili. O dva roky, keď už mal chlapec 15 rokov, zaútočili Gréci na ostrov Rhodos. Alexander sa prebudil a uvidel celé mesto horieť. Zobudil chlapca a povedal: "Chlapče, ďalšie dobrodružstvo máš pred sebou, uteč do Ázie, stretneme sa v Indii!" Alexander mu ešte hodil mešec z 200 zlatými. Chlapec utiekol z ostrova. Spolu s troma námorníkmi prešli do Ázie a na konci im zaplatil 30 zlatých. Prišiel teda na miesto ktoré domáci nazývali...

Koniec časti s názvom The way of the west! Ďalšie časti nájdete v príspevku s názvom - Skrz Moslimský svet ďakujem všetkým čo si tieto príbehy čítali!
 
Naposledy upravené moderátorom:

DeletedUser

Hosť
Prvé kroky

Daná do prvého príspevku ;)
 
Naposledy upravené moderátorom:

DeletedUser1810

Hosť
Zatiaľ ti to vychádza.. pokračuj! :D Som si na prvý pohľad myslel, že tu budeš mať to, ako si sa dostal k hre TW :D Nadpis svedčí o tom :p teším sa na pokračovanie ;)
 

DeletedUser

Hosť
pekne....aj si si preštudoval mapu že grécko susedí s macedónskom
 

DeletedUser1810

Hosť
To je jedno, nemyslíš? Dej to má skvelý a o to hlavne ide..
 

DeletedUser

Hosť
tak mne ide o to či je to aspoň trošku reálne...ale tie vlky mi tam nesedia
 

DeletedUser1810

Hosť
Ach jaj.. zas si sťažuješ :D vieš o tom, že niektoré príbehy sú aj vymyslené? Tak tento ber ako jeden z nich ;)
 

DeletedUser1810

Hosť
Nie, nie.. Toto bol zrejme Segal.. Keby to bol Chuck Norris,a ni by sa mu tí vlci nepostavili :D
 

DeletedUser1810

Hosť
Šani by ani nenašli :D Inak Templar, kedy vyjde pokračovanie? :D
 

DeletedUser

Hosť
Cesta

Dané do prvého príspevku ;)
 
Naposledy upravené moderátorom:

DeletedUser2704

Hosť
Kto bol ten muž?Ináč keď mal sviečku tak aj tým mohol tu mapu usušiť ináč fakt dobre ale kto je ten muž?:confused::confused:
 

DeletedUser2467

Hosť
waw vzdy to tak napises ze neviem co bude dalej a musim si precitat pokrcovanie ... pekne zaujimave pokracuj ... :D
 
Hore