Sýpka

DEATHGODSVK

New Member
Koncept:

Každý ostrov poskytuje určitú surovinu ktorej má hojne a preto ma napadlo, že prečo nedať na ostrovi bez rolníckych dedín "sýpku".

Dôvod:

Zakladanie miest na takýchto ostrovoch je z dlhodobého hladiska nevýhoda nehovoriac o tom, že vždy začíname od piky. Rád by som chcel zatraktívniť zakladanie aspoň do určitého limitu.

Detaily:

Predstavujem si to asi tak, že na postavenie sýpky v strede ostrova bude potrebných 600 bb. Bude sa dať postaviť až keď založené mesto dosiahne určitý počet bodov a sama sa bude aj posúvať na vyššiu úroveň, podla mesta z najviac bodmi ktorého ste vlastníkom na danom ostrove. Napríklad otvorí sa pri 3000 bodoch a podobne ako rolnícke dediny bude mať 5 úrovní. Ktoré sa budú otvárať povedzme každých 1000/1500 bodov do dosiahnutia maximálnej úrovne. Výber surovín nebude klasický, ako poznáme z dedín, no bude robený pomocou útokov, ktoré budú limitované len pre mestá na tomto ostrove. Taktiež nebudú sa vyberať všetky druhy surovín, ale len jeden špecifický druh suroviny závisly od produkcie ostrova. Ostrov zo zvýšenou produkciou kameňa buďe poskytovať len kameň zo sýpky a podobne.

Grafika:

Niesom grafik, návrhy modelov si musíte spraviť sami.

Rovnováha:

Hrám na svete ktorý má 2kovú rýchlosť a na piatej úrovni dedín dokážem vybrať 60k z každej suroviny čo je v podstate 180k surovín na deň. Tieto suroviny v podstate zbieram každý deň celý deň. Viem si predstaviť, že by sýpka mala limit polovičný pre danú úroveň. Čiže 90k surovín na deň. Má to viacero výhod aj nevýhod. Vidím to ako veľkú výhodu ak hráč vie, že nejaký druh suroviny mu vždy chýba a tím pádom dostat takúto surovinu je celkom ok deal. Ďalšia nesporná výhoda je čas strávený farmením dedín a sýpky. Viem si predstaviť, že ludia ktorý majú menej času takto uprednostnia zakladanie pred dobývaním, lebo vybratie všetkých surovín bude za použitia armády oveľa rýchlejšie. Nevýhody by boli asi limitovanie používania v závislosti od bodov a množstvo surovín na deň ktoré je polovičné.

Podvádzanie:

Nemyslím, že to umožňuje podvádzanie.

Záver:

Každý sa stráni zakladania jak čert kríža, preto by bolo dobré spraviť niečo podobné.
 
Hore