Predĺženie kúzla úlohy ostrova

  • Zakladateľ témy DeletedUser4379
  • Vytvorené

DeletedUser4379

Hosť
Koncept:

Predĺženie kúzla úlohy ostrova, pri ktorom by sme si mohli vybrať dve možnosti úlohy ostrova s rovnakým kúzlom a po aktivácii prvého kúzla, by sme nemuseli čakať pokiaľ vyprší, ale mohli by sme si to druhé aktivovať hneď a určený čas by sa pripočítal k prvému času. Samozrejme táto možnosť by fungovala len pre úlohy ostrova s čakacou dobou.

Príklad:

Hráč A si vyberie úlohy ostrova s rovnakou odmenou, resp. trestom napr. Strata lojality na 5 hodín. Tento trest hráč príjme a spomínané kúzlo sa mu dá na mesto. Pri bežnej hre by hráč musel počkať 5 hodín, ale pri tomto návrhu by hráč len znova prijal trest na druhej úlohe a čas, ktorý bol v tom kúzle, by sa prirátal ku času pri predchádzajúcom kúzle, teda by výsledné kúzlo trvalo 10 hodín. Mince, odmeny by sa získavali samozrejme až po vypršaní určitého času.

Dôvod:

Zbytočnosť čakania na vypršanie kúzla, ktoré je rovnaké a nemožnosť ich spojiť do jedného času.

Rovnováha:

Umožní to hráčom skrátiť čakanie na odmenu za danú úlohu ostrova, alebo poprípade zrýchlenie zvýšenia levelu alebo kúpenia hrdinu pomocou mincí.

Podvádzanie:


Podľa mojich záverov sa nedá podvádzať, pretože je to len uľahčenie hry, ktoré pomôže zlepšeniu módu ostrovných úloh. a i samotným hráčom to nijako neuškodí, pretože im to zľahčí hru, alebo samozrejme aj sťaží.
 
Hore