Pravidlá fóra

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

Crony

Administrator
Pravidlá fóra§ 1 Všeobecné ustanovenia

• Každý užívateľ fóra je povinný poznať a v celej miere dodržiavať všetky pravidlá stanovené v nasledujúcich odsekoch.
• Každý užívateľ fóra je povinný dbať a rešpektovať rozhodnutia, ktoré stanovuje administrátor hry alebo správcovia fóra (ďalej len moderátori).
• Moderátor má právo za akékoľvek porušenie pravidiel fóra udeliť užívateľovi trest, podľa výšky prehrešku. Výšku prehrešku majú moderátori stanovenú v interných pravidlách.
• Iba moderátor má právo určiť, či išlo o porušenie pravidiel alebo nie.
• Dbajte na to, že niektoré podfóra majú svoje ďalšie rozširujúce pravidlá, ktoré je potrebné poznať v prípade, že sa do danej sekcie aktívne zapájate.
• V prípade akéhokoľvek sporu s moderátorom sa obráťte na hlavného moderátora, v prípade sporu s hlavným moderátorom sa obráťte na administrátora hry.§ 2 Komunikácia
• Komunikovať je povolené iba v slovenčine alebo češtine, prípadne pre menšie skupiny iných národností aj v angličtine. Prosím obmedzte komunikáciu v iných jazykoch len na krátke citácie alebo frázy.
• Je prísne zakázané používať kdekoľvek na fóre alebo v súkromných správach neslušné či vulgárne slová a urážky voči iným hráčom.
• Urážky, vulgarita alebo provokácie voči moderátorom, supportérom alebo administrátorom môžu byť trestané okamžite trvalou blokáciou. Témy a posty vytvorené za účelom vyvolania nejakého osobného konfliktu voči členom Grepolis Teamu budú vymazané a ich autor prísne potrestaný. Vo výnimočných prípadoch, môže tento trest zasiahnuť aj do hry.
• Je zakázané kritizovať na foru prácu alebo postupy členov Grepolis Teamu, v prípade nespokojnosti s ich prácou, napíšte na support. V prípade nespokojnosti voči členovi Grepolis Supportu žiadajte delegáciu ticketu na niekoho z vedenia hry, v prípade nespokojnosti s prácou moderátorov, žiadajte delegáciu ticketu k hlavnému moderátorovi.
• Je prísne zakázané prezentovať na fóre extrémistické hnutia, pornografiu, politické alebo náboženské názory, rasizmus alebo čokoľvek iné, čo by moderátori určili za nevhodné.
• Osobnú komunikáciu medzi dvoma užívateľmi smerujte do súkromných správ.§ 3 Profil hráča

• Je zakázané používať nick hráča, ktorý je vulgárny, nevhodný alebo napodobňuje herný nick administrátora alebo moderátorov fóra.
• Je zakázané vydávať sa za administrátora, supportera či moderátora fóra.
• Je zakázané vo svojom profile (bydlisko, koníčky, atď.) písať vulgárne alebo iným spôsobom nevhodné slová.
• Je zakázané vymáhať heslo pre konto na fórum od iného používateľa.§ 4 Podpis

• Podpis hráča nesmie byť zbytočne veľký, urážlivý alebo iným spôsobom nevhodný.
• Akákoľvek reklama v podpise na iné online hry, ktoré neboli vytvorené firmou InnoGames GmbH, môže znamenať až trvalú blokáciou užívateľa.
• Dbajte na to, aby váš obrázok v podpise nebol príliš veľký. O tom, či je alebo nie je príliš veľký v prípade sporu, rozhoduje moderátor.
• Je zakázané vkladať animované obrázky do podpisu, ktoré svietia, blikajú či sa rýchlo pohybujú.§ 5 Vytvorenie topicu

• Dbajte na to, aby bola téma vytvorené do príslušnej sekcie. (ak ide o otázku, vytvorte tému do sekcie otázky, ak ide o nejaký nápad ako vylepšiť hru, vytvorte tému do sekcie nápady, atď atď).
• Dodržujte správne pomenovanie jednotlivých tém, uľahčí to prípadné hľadanie dôležitých vecí na fóre.
• Vyhýbajte sa všeobecným názvom tém (Napr. názvy - Otázka, Pomoc apod)
• Predtým, než vytvoríte tému s určitou vecou (otázkou, nápadom i.), použite tlačidlo vyhľadávať, ktoré sa nachádza vo vašom hlavnom paneli a overte si, či sa daná vec už neprejednávala a či už nebola zodpovedaná. Zabránite tak zbytočnému vytvárania duplicitných tém.
• Moderátor alebo administrátor má právo zmazať vašu tému v prípade, že téma bude v rozpore s pravidlami fóra. V prípade, že vami vytvorené téma bude zmazané, nevytvárajte ho znovu, ale kontaktujte moderátora, aby vám prípadne objasnil dôvod zmazania vašej témy.§ 6 Vloženie príspevku

• Ak vkladáte príspevok na fórum, dbajte na to, aby sa týkal sekcie, do ktorej daný post vkladáte.
• Je zakázané vkladať viac príspevkov za sebou, ak to nevyžaduje daná situácia. Ak vložíte dva alebo viac príspevkov za sebou, upravte ich pomocou tlačidla edit, ktoré vedľa príspevku máte, do jedného postu.
• Snažte sa vyvarovať citáciám dlhých príspevkov. Ak chcete citovať nejaký dlhší príspevok, vložte vždy len časť tohto príspevku, ktorého sa citácia týka alebo citáciu vložte do spojleru.
• Ak reagujete na príspevok, ktorý je priamo nad tým vaším, nepoužívajte citáciu. Použitie citácie je v tomto prípade nevhodné a zbytočné, pretože je aj bez nej jasné, na ktorý príspevok reagujete.
• Moderátor alebo administrátor má právo bez upozornenia zmazať váš príspevok, ak bude proti pravidlám fóra alebo sa bude domnievať, že je určitým spôsobom na fóre nevhodný alebo nežiaduci.§ 7 Spam - nevyžiadaná pošta

• Je zakázané zbytočne fórum zaťažovať správami, ktoré sú považované za spam (Správy typu - Hmmm, lol, ach jaj, atď atď).
• O tom čo je brané za spam, rozhodujú moderátori.§ 8 Vkladanie obrázka

• Je povolené vložiť obrázok o max. rozmere 640 x 180 pixelov, ak chcete vložiť väčší obrázok, urobte tak formou linku, ktorý odkáže na stránku s daným obrázkom či obrázok na fórum vložte pomocou funkcie "spojler."
• Je prísne zakázané vkladať obrázky, ktoré budú v rozpore s pravidlami fóra (pornografické, extrémistické, a pod).§ 9 Ankety

• Pre vytvorenie ankety požiadajte moderátora fóra, ktorý vám v prípade, že anketa bude zmysluplná, určite vyhovie a anketu vytvorí.
• Ankety slúžia k všeobecnému prieskumu, vyvarujte sa opakovaným vkladaním príspevkov do jednej ankety, stráca sa tak prehľadnosť.§ 10 Porušenie pravidiel hry

• Pre nahlásenie porušenia pravidiel hry, nepoužívajte toto fórum, ale správu na Grepolis Suppport Team. Akákoľvek téma ohľadom blokovania, trestov či porušenia pravidiel hry alebo fóra, bude okamžite vymazaná.
• Je zakázané na fóre zverejňovať ticket správy písané s herné podporou.§ 11 Reklama

• Je zakázané vytvárať témy či posty za účelom propagácie inej internetovej online hry, ktorá nemá priamu súvislosť s hrou Grepolis.
• Používanie tzv. zlodějských odkazov k iným hrám je nežiaduce, linky budú odstránené a ich autor potrestaný.
• Je povolené odkazovať na iné stránky, len v prípade, že odkaz bude v súlade s pravidlami fóra.§ 12 Autorské práva

• Nepoužívajte vo svojich postoch žiaden materiál, na ktorý má niekto iný autorské práva bez jeho súhlasu.
• Je zakázané používať avatary iných používateľov fóra, bez ich súhlasu.§ 13 Tresty a blokácie

• V prípade menej závažného porušenia pravidiel fóra, bude hráč napomenutý správou alebo formou žltej karty. V prípade, že sa bude jednať o viacnásobný menší priestupok alebo hrubšie porušenia pravidiel, bude hráčovi udelená červená karta. V prípade, že sa bude jednať o neuposlúchnutie príkazu moderátora alebo o hrubé porušenie pravidiel fóra, je možné udeliť blokáciu užívateľovho účtu na dobu vopred určenú alebo na dobu trvalú.
• Administrátor hry či moderátori majú právo udeliť blokáciu účtu aj za výnimočných podmienok, ktoré nie sú stanovené v pravidlách.
• V prípade zablokovania vášho účtu moderátorom, sa môžete proti svojej blokáciu odvolať u hlavného moderátora fóra zaslaním ticket správy na support.
• V prípade zablokovaného účtu má trestaný hráč zakázané prihlasovať sa na fórum cez iný účet alebo vkladať príspevky na fórum cez iného hráča.§ 14 Zmena pravidiel fóra

• Administrátori fóra si vyhradzujú pravidlá fóra kedykoľvek zmeniť a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo bez súhlasu užívateľa fóra.
• Prípadné zmeny pravidiel fóra nadobúdajú účinnosť v okamihu ich zverejnenia.
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore