Výbušná loď

Lacokubik

New Member
Mám otázku ako je to s výbušnými loďami.

Ak mám v obrane výbušné lode a aj Birémy tak pri útoku prioritne ako prvé padne čo?
Birémy, alebo výbušné lode?
Príklad mám na podpore 500výbušných lodí a 200birém. ide útok o cca 150ZL.