Premiový účet - Zlaťáky

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

DeletedUser

Hosť
Ako zaplatiť? Čo robiť keď body neprídu? Čo robiť keď som niečo urobil zle? Ak platíte z CZ, nebo SK, tak tu nájdete odpovede na tieto otázky pre väčšinu platieb.

Odporúčanie: Body si kupujte s dostatočným predstihom, bohužiaľ nič nie je dokonalé a aj tu môžu nastať komplikácie (na strane hráčov i herného systemu).


a Ako zaplatiť?

a.1 Prevod CZ
1. Krajina "Česko" je potrebné navoliť.
2. Zvoliť prevod, potom počet bodov a nakoniec kliknúť na "ďalej".
3. Zadať meno a priezvisko majiteľa konta, z ktorého bude platba poslaná (v prípade vyplnenia nezmyslov by to vadit nemalo)
4. Podľa informácií zadať príkaz na úhradu (VS je vygenerovaný s dĺžkou 12 cifier - je potrebné použiť prvých (ľavých) 10, posledné 2 sa môžu vypustiť).
5. Nikdy nevytvárať trvalý príkaz - VS sa mení pre každú platbu.

a.2 Prevod SK
1. Krajina "Slovensko" by mala byť zvolená automaticky.
2. Zvoliť prevod, potom počet bodov a nakoniec kliknúť na "ďalej".
3. Zadať meno a priezvisko majiteľa konta, z ktorého bude platba poslaná (v prípade vyplnenia nezmyslov by to vadit nemalo)
4. Podľa informácií zadať príkaz na úhradu (VS je vygenerovaný s dĺžkou 12 cifier - je potrebné použiť prvých (ľavých) 10, posledné 2 sa môžu vypustiť).
5. Nikdy nevytvárať trvalý príkaz - VS sa mení pre každú platbu.

a.3 SMS CZ
1. Krajina "Česko" je potrebné navoliť.
2. Zvoliť 3 body, platbu formou SMS a kliknúť na "ďalej".
3. V prvom Kroc telefónne číslo, z ktorého sa bude sms posielať (bez medzinárodnej predvoľby = poue 9 číslic)
4. V Kroc č.2 sú informácie o odoslanie sms. Zvyčajne sa má odoslať SMS v tvare "INNO" (bez úvodzoviek) na telefónne číslo "9030950" (údaje z fora nepoužívajte pre platby - vždy je potrebné použiť údaje z sprievodcu).
5. Do niekoľkých minút by mali prísť body. Kým body nepřijdou, neodporúčame objednávať ďalšie body.
6. Pre objednanie ďalších bodov je potrebné vyjsť z sprievodcu a postupovať od začiatku - inak body nedôjde.

a.4 SMS SK
1. Krajina "Slovensko" by mala byť zvolená automaticky.
2. Zvoliť 3 body, platbu formou SMS a kliknúť na "ďalej".
3. Podľa informácií je potrebné poslať SMS. Obvykle býva na telefónne číslo "7604" vo formáte "INNO 1234567" (bez úvodzoviek s inak vygenerovaným číslom). (Údaje z fora nepoužívajte pre platby - vždy je potrebné použiť údaje z sprievodcu).
4. Do niekoľkých minút by mali prísť body. Kým body neprídu, neodporúčame objednávať ďalšie body.
5. Pre objednanie ďalších bodov je potrebné vyjsť z sprievodcu a postupovať od začiatku - inak body nedôjde.


b Čo mám robiť, keď body neprišli?

b.1 Prevod CZ / SK
1. Ak je všetko správne vyplnené, tak by mali body prísť najneskôr do desiatich dní (alebo siedmich pracovných) od odoslania na banku.
2. Ak teda body neprídu, je potrebné napísať na support formou ticket (iná forma komunikácie je bezúčelná).
Nastavenia - Dotaz na Support
Svet: (u platby premia nepodstatný údaj) - Typ: Premium - Potvrdiť
Otázky a problémy pri kúpe prémiového účtu
Pomocou bankového prevodu
Majiteľ účtu: "meno držiteľa bankového konta" - Číslo účtu: "číslo konta, z ktorého bola platba poslaná (v prípade platby zloženkou, alebo zložením na účet, nevyplnenie)" - Kód banky: "kod banky, z ktorej bola platba poslaná ( v prípade platby zloženkou, alebo zložením na účet, nevyplnenie) "- Meno banky:" meno banky, z ktorej bola platba poslaná (v prípade platby zloženkou, alebo zložením na účet, vyplniť meno banky, v ktorej došlo ku zložení peňazí) "-- Použitie: "variabilní symbol" - Som tvoje platby: "dátum realizované platby.
3. Do správy zadať číslo konta is kodem banky, kam bola suma poslaná, prípadne ďalšie údaje ohľadom platby. V ideálnej prípade referenčné číslo platby.
4. Opätovná kontrola správne opísaných / skopírovaných údajov. Všetky zapísané údaje musia byť zhodné s realizovaným prevodom. Opsané zo systemu sa k ničomu - vygenerujú sa nové.

b.2 SMS CZ / SK
Body by mali prísť do niekoľkých málo minút. Niekedy sa stane, že prídu po dlhšej dobe. Ale cenu má čakať maximálne 2h.
Je potrebné napísať na support
Nastavenia - Dotaz na Support
Svet: (u platby premia nepodstatný údaj) - Typ: Premium - Potvrdiť
Otázky a problémy pri kúpe prémiového účtu
Pomocou SMS
Nahlásiť neúspešnú platbu pomocou SMS
Mobilné číslo: "telefónne číslo telefónu, z ktorého bola platba poslaná" - Napíš svoj kód: "znenie odoslané správy" - Aký kód jsi dostal späť: "pole nechať prázdne" - Dátum poslanie SMS: "vyplniť" - Čas poslanie SMS: "vyplniť" - Krajina: "v akej krajine je registrovaný telefón (resp. operátor prevádzkujúci mobilné jednotku)"


c Čo mám robiť, keď som niečo urobil zle?

c.1 SMS poslané na zlé číslo CZ / SK
V takom prípade nie je možné reklamáciu uznať, pretože nedošlo k platbe firme, ktorá prevádzkuje službu pre InnoGames.

c.2 V prevodu nesedí suma / variabilný symbol CZ / SK
Vyplniť údaje rovnako, ako v prípade b.1 a dohodneme sa na ďalšom postupe až u konkrétnych prípadov.

c.3 SMS neobsahuje kľúčové slovo INNO - CZ
V takom prípade nemôžeme uznať reklamáciu, pretože platba nie je pripísaná spoločnosti InnoGames. Je potrebné dohodnúť sa so spoločnosťou MindMatic prevádzkujúci službu MOPA na tel čísle: 234 718 555

c.4 SMS neobsahuje kľúčové slovo INNO - SK
V takom prípade nemôžeme uznať reklamáciu, pretože platba nie je pripísaná spoločnosti InnoGames. Je potrebné dohodnúť sa so spoločnosťou MindMatic prevádzkujúci službu na mailovej adrese info@mindmatics.de (nutné v anglickom, alebo nemeckom jazyku).

c.5 SMS neobsahuje číslo za kľúčovým slovom INNO - SK
Rovnaký postup ako b.2

copyright Sonik.CZ
 
Naposledy upravené moderátorom:
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore