Lexikálne chyby - iOS aplikácia

DeletedUser

Hosť
Pri používaní iOS aplikácie som narazil na zopár lexikálnych nezrovnalostí vo vetnej výstavbe, navrhujem zmeniť preklad nasledovne:

by som pozmenil na Načítavam údaje hry
na Načítavam úlohy
na Vstupujem do herného sveta
na Opúšťam svet

tých oznámení pri načítavaní aplikácie je viac ako som sem nahodil, no myslím si, že vo všetkých ide o rovnakú chybu a tieto vety by mali byť pozmenené na 1.osobu jednotného čísla :)
 
Hore