Dual účet

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

TrolFaceSVK

New Member
Dobrý deň.
Rád by som tu vyriešil jednu vec ktorá nie je presne definovaná v pravidlách.

Jedná sa o dual účet opakujem dual , žiaden multi-účet čo je priamo zakázané.

Takže poprosím admina aby sa na to všetko vyjadril.
Pre upresnenie vkladám aj fotky.


Plne chápem a rešpektujem pravidlá multi-účtu.
Plne chápem že hráč nemôže mať na svete 2 účty.
Plne chápem keď sú dvaja hráči a každý ma na danom svete vlastný účet a popri tom chodia jeden druhému na účet, že je to zakázané.

Ale tu nastáva jedna nemilá vec.
Je v tomto pravidle jedna a zásadná medzera.
Nikde opakujem nikde v pravidlách či už vo všeobecných alebo piamo v hre nieje jasne opakujem jasne písane že môj brat ktorý nemá a nikdy nema účet nemôže hrať na mojom , na našom spoločnom účte.
Nikde to nie je špecifikované (explicitne)

pre upresnenie vkladám pravidlá:

§ 5 Účty​

 1. 5.1 Ty ako Používateľ obdržíš spolu s Licenčnou zmluvou používateľský účet („Účet“). Účet môžeš používať na zmenu svojich údajov a správu Hier.
 2. 5.2 Účet môže byť vytvorený na našom hernom portáli, na príslušnej webovej stránke Hry alebo na tvojom koncovom zariadení, kde je stiahnutá mobilná aplikácia.
 3. 5.3 Prenos Účtu nie je možný bez nášho výslovného súhlasu, a to zadarmo ani za poplatok.
 4. 5.4 Každý Používateľ môže mať len jeden Účet na jeden herný svet (jedna sekcia Hry). Do účtu sa môžeš prihlásiť aj pomocou tebou stiahnutej aplikácie alebo príslušnej webovej stránky hry. Vlastníctvo viacerých Účtov („Multi-účty“) jedným hráčom v jednom hernom svete je zakázané (je jedno, či sú stiahnuté cez mobilnú aplikáciu alebo cez webovú stránku Hry) a môže mať za následok okamžité zablokovanie hráča alebo potrestanie mimoriadnym vypovedaním Licenčnej zmluvy. Všetky tvoje nároky sú v tomto prípade vylúčené.
 5. 5.5 Ty ako Používateľ sa zaväzuješ chrániť prihlasovacie údaje, heslá a prístupové údaje k svojmu Účtu (ďalej súhrnne „Prístupové údaje“) a bez meškania nás informovať v prípade, keď sa dozvieš alebo máš podozrenie, že k týmto údajom má prístup neoprávnená tretia strana. V takomto prípade ty ako Používateľ údaje zmeníš alebo nás požiadaš o ich zmenu. Máme takisto právo ti prístup dočasne zablokovať. Ty ako Používateľ budeš mať opäť umožnený prístup po vylúčení podozrenia zo zneužitia prístupových údajov tebou alebo treťou stranou.
 6. 5.6 Ak tretia strana získala prístup k tvojim prístupovým údajom a využíva Účet, prípad bude posudzovaný, akoby si takto konal ty.
 7. 5.7 Používanie Účtu iného Používateľa je zakázané okrem prípadov, keď to vyslovene dovoľujú herné pravidlá (napr. „Zastupovanie v čase dovolenky“).
 8. 5.8 Ak máme podozrenie, že tretia strana získala informácie o prístupových údajoch, máme právo, nie však povinnosť, zmeniť prístupové údaje alebo zablokovať Účet bez predchádzajúceho upozornenia. O tomto fakte ťa bezodkladne upovedomíme a na požiadanie ti v primeranej lehote poskytneme nové prístupové údaje. Ďalšie nároky od teba z dôvodu dočasného zablokovania Účtu či zmeny prístupových údajov sú vylúčené.
 9. 5.9 Neaktívne Účty môžeme na základe príslušných herných pravidiel vymazať. V takom prípade Licenčná zmluva automaticky končí.
Rád by som upozornil na pravidlo 5.4 ( každý hráč môže mať len jeden účet . Ale nikde nie je napísane explicitne že môj brat nemôže hrať tiež na mojom účte , na našom spoločnom)

Upozorňujem zároveň na pravidlo 5.5 ( tu máme jasne napísané že sa zaväzujem nezdieľať údaje neoprávnením osobám ale môj brat nie je neoprávnená osoba ja ho na to oprávňujem čiže sa nejedná o porušenie nariadenia a pravidla)

Ďalej by som upozornil na ďalšie pravidlá ktoré taktiež explicitne ( presne) neupresňujú zákaz aby mali hráči spoločný účet (žiadne iné účty ani ja ani tzv brat nemá)

§2) Použitie účtu​



Každý hráč môže hrať na každom svete len s JEDNÝM účtom. Hráči nemajú povolené používať účty iných hráčov akýmkoľvek spôsobom.

Účet môže byť darovaný inému hráčovi len s písomným schválením support teamu, ktorý môže túto zmenu aj úplne odmietnuť. Zmena sa po uskutočnení nedá zvrátiť. Je zakázané používať účet za účelom finančného zisku.

Keďže hra je lokalizovaná do viacerých jazykov, odporúčame hráčom vždy využívať jazyk tejto verzie - slovenský, napríklad v správach, profiloch, komunikácii s teamom.

Akákoľvek reklama je zakázaná, toto zahŕňa aj využitie akýchkoľvek prostriedkov k masovému doručovaniu správ.


Príklady:
 • je povolené používanie rovnakého prostriedku pripojenia pre 2 alebo viacerých hráčov, ak každý hráč/hráčka kontroluje a ovláda len svoj účet.
 • každý hráč zdieľajúci prostriedok pripojenia sa musí riadiť pravidlom §3.
 • je zakázané zastupovať v hre iného hráča, ak je z akýchkoľvek príčin neprítomný.
 • je zakázané prihlasovať sa na účty iných hráčov.

upozornil by som na pár vecí:

ˇˇKaždý hráč môže hrať na každom svete len s JEDNÝM účtom. Hráči nemajú povolené používať účty iných hráčov akýmkoľvek spôsobom.ˇˇ

prosím pekne keď je napísane na jednom účte však to neporušujem, aj ja aj môj brat hráme výhradne len a len na jednom účte a tak sa pravidlá neporušujú (spoločný acc) .

ďalej:
 • je zakázané zastupovať v hre iného hráča, ak je z akýchkoľvek príčin neprítomný.
Nejedná sa o zastúp keďže máme opakujem účet spoločne, ja mám právo dôvernej osobe podľa všeobecných pravidiel zdieľať údaje povoleným osobám, plus v takomto prípade toto pravidlo špecifikujú všeobecne pravidlá kde je jasne napísane čo je
multi-účet ( to je zakázané) no v tomto prípade ktorý riešim to nie je multi-účet.

ďalej:
 • je zakázané prihlasovať sa na účty iných hráčov.
Zase je myslené aj podľa všeobecných pravidiel multi-účet/ odcudzenie prihlasovacích údajov čo je nepovolené.
Plus ja mám právo dovoliť prístup tzv bratovi ale nie neoprávneným 3.stranám čo on nie je keďže ho ja na to oprávňujem ,,, pravidlo :
 • 5.5 Ty ako Používateľ sa zaväzuješ chrániť prihlasovacie údaje, heslá a prístupové údaje k svojmu Účtu (ďalej súhrnne „Prístupové údaje“) a bez meškania nás informovať v prípade, keď sa dozvieš alebo máš podozrenie, že k týmto údajom má prístup neoprávnená tretia strana. V takomto prípade ty ako Používateľ údaje zmeníš alebo nás požiadaš o ich zmenu. Máme takisto právo ti prístup dočasne zablokovať. Ty ako Používateľ budeš mať opäť umožnený prístup po vylúčení podozrenia zo zneužitia prístupových údajov tebou alebo treťou stranou.
Ďalej:

Dovolím si maximálne nesúhlasiť.
Zatiaľ čo tu je písané, že
V pravidlách toto explicitne zakázané nie je, ale nájdete tam nasledovné:
"je zakázané prihlasovať sa na účty iných hráčov"
čo znamená, že môžete na jednom účte hrať aj 50ti, pokiaľ ani jeden z tých 50 hráčov nemá iný účet na rovnakom svete(inač multi-účet, čo sme zas pri pravidle 5.4, ako tento účet, tak pravidlá hovoria niečo úplne iné.

§2)
 • je povolené používanie rovnakého prostriedku pripojenia pre 2 alebo viacerých hráčov, ak každý hráč/hráčka kontroluje a ovláda len svoj účet.
 • každý hráč zdieľajúci prostriedok pripojenia sa musí riadiť pravidlom §3.
 • je zakázané zastupovať v hre iného hráča, ak je z akýchkoľvek príčin neprítomný.
 • je zakázané prihlasovať sa na účty iných hráčov.
konkrétne :
 • 5.5 Ty ako Používateľ sa zaväzuješ chrániť prihlasovacie údaje, heslá a prístupové údaje k svojmu Účtu (ďalej súhrnne „Prístupové údaje“) a bez meškania nás informovať v prípade, keď sa dozvieš alebo máš podozrenie, že k týmto údajom má prístup neoprávnená tretia strana. V takomto prípade ty ako Používateľ údaje zmeníš alebo nás požiadaš o ich zmenu. Máme takisto právo ti prístup dočasne zablokovať. Ty ako Používateľ budeš mať opäť umožnený prístup po vylúčení podozrenia zo zneužitia prístupových údajov tebou alebo treťou stranou.

 • je zakázané zastupovať v hre iného hráča, ak je z akýchkoľvek príčin neprítomný. ( v rámci multi-účtu podľa všeobecných pravidiel)
Čo značí, že akýkoľvek účet, na ktorom hrajú dvaja hráči akokoľvek vyslovene porušujú pravidlá hry.

Zdieľať heslo s iným hráčom znamená, že poviete svoje heslo inému hráčovi a ten ho využije pre prihlásenie sa na váš účet.
Nijak sa to nevzťahuje na to, ak poviete heslo napr. kamarátovi, ktorý tam žiadny účet nemá (teda ho nemožno označiť slovom "hráč").
Tím pádom sa nejedná o multi-účet ale o jeden účet, spoločný účet čo nieje výsostne zakázane ,, nikde !!! ,,

Mám pocit že v týmto pravidlách nemá jasno ani sám support........

Pravidlá všeobecne, čiže nadriadené ! https://legal.innogames.com/grepo/sk/agb

Pravidlá 2 , ktoré sú tzv podriadené všeobecným. https://sk.grepolis.com/start/rules

Poprosím aby si aj sám suport naštudoval presne ako je , nikde , nikde nie je tzv do slova od písmena do písmena napísane, že, nemôžem hrať spolu s bratom na jednom spoločnom učte ku ktorému som mu ja dal plný prístup, čo neporušuje pravidlo 5.5

Poprosím niekoho kompetentného aby to všetko poriadne napísal sem, no myslím si že sám suport uzná tzv menšiu sťažnosť za opodstatnenú a že nikde nie je konkrétne napísane že sa to nesmie tím pádom keď mame ja a brat spoločný účet, nejedna sa o multi-účet alebo iné porušenie pravidiel...
Samozrejme chápem že to je ťažko napísať priamo keďže ani to nie je tzv od slova do slova napísane ako môže sa, no čo nie je zakázane sa môže nie ?

Pekný deň


PS: nikde absolútne nikde nie je nič o zákaze spoločného/dual účtu.
 

Crony

Administrator
Zdravím,

priamo v pravidlách hry, ktoré ste sem nalinkovali je jasne napísané, že žiadne zastupovanie viacerých hráčov na jednom účte nie je povolené, ani nikdy nebolo.

A od roku 2010 odkedy je to súčasť pravidiel, je to súčasť aj prehľadu previnení - zoznam.

Vďaka za porozumenie.
 

TrolFaceSVK

New Member
Zdravím,

priamo v pravidlách hry, ktoré ste sem nalinkovali je jasne napísané, že žiadne zastupovanie viacerých hráčov na jednom účte nie je povolené, ani nikdy nebolo.

A od roku 2010 odkedy je to súčasť pravidiel, je to súčasť aj prehľadu previnení - zoznam.

Vďaka za porozumenie.
oky dik poprosím zmazať.
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore