obrana

  1. Božské sily

    Prichádzal na mňa útok a chcel som mu dať oslabujúce kúzlo, no napísalo mi, že už to má kúzlo, tak som si myslel, že som asi klikol druhý krát, no keď prišiel, zistil som, že iba útočník mal aktívne kúzlo. Nechápem, prečo som nemohol aj ja dať moje obranné kúzlo. Je to nesprávne.
Hore