BB-kódy

 • [B], [I], [U], [S] - Tučné, kurzívne, podčiarknuté a prečiarknuté

  Zmení text na tučný, kurzívny, podčiarknutý alebo prečiarknutý.
  Príklad:
  Toto je [B]tučný[/B] text.
  Toto je [I]kurzívny[/I] text.
  Toto je [U]podčiarknutý[/U] text.
  Toto je [S]prečiarknutý[/S] text.
  Výstup:
  Toto je tučný text.
  Toto je kurzívny text.
  Toto je podčiarknutý text.
  Toto je prečiarknutý text.
 • [COLOR=farba], [FONT=názov], [SIZE=veľkosť] - Farba, písmo a veľkosť textu

  Zmení farbu, písmo alebo veľkosť vloženého textu.
  Príklad:
  Toto je [COLOR=red]červený[/COLOR] a toto [COLOR=#0000cc]modrý[/COLOR] text.
  Toto je písmo [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  Toto je [SIZE=1]menší[/SIZE] a toto [SIZE=7]väčší[/SIZE] text.
  Výstup:
  Toto je červený a toto modrý text.
  Toto je písmo Courier New.
  Toto je menší a toto väčší text.
 • [URL], [EMAIL] - Odkazovanie

  Vytvorí odkaz z vybraného textu.
  Príklad:
  [URL]http://www.priklad123.com[/URL]
  [EMAIL]priklad@priklad123.com[/EMAIL]
  Výstup:
 • [URL=odkaz], [EMAIL=adresa] - Odkazovanie (pokročilé)

  Zmení vybraný text na odkaz na určitú internetovú stránku alebo e-mailovú adresu.
  Príklad:
  [URL=http://priklad123.com/]Otvoriť stránku priklad123.com[/URL]
  [EMAIL=priklad123@priklad123.com]Pošlite mi e-mail[/EMAIL]
  Výstup:
 • [USER=ID] - Odkaz na profil

  Odkáže na používateľský profil. Toto sa zvyčajne vloží automaticky pri označení používateľa.
  Príklad:
  [USER=1]Používateľské meno[/USER]
  Výstup:
 • [IMG] - Obrázok

  Zobrazí obrázok, získaný z adresy vloženej URL.
  Príklad:
  [IMG]/styles/game/logo.png[/IMG]
  Výstup:
  /styles/game/logo.png
 • [MEDIA=stránka] - Vložené médium

  Vloží médium zo schválených stránok do tvojho príspevku. Odporúčame, aby bolo používané tlačidlo médií v lište nástrojov úprav.
  Schválené stránky: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram (Legacy), Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Príklad:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Výstup:
  Tu by sa zobrazil vložený prehrávač YouTube.
 • [LIST] - Zoznamy

  Zobrazí zoznam v bodoch alebo v číslach.
  Príklad:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Výstup:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Zarovnanie textu

  Zmení zarovnanie vloženého textu.
  Príklad:
  [LEFT]Zarovnané doľava[/LEFT]
  [CENTER]Zarovnané na stred[/CENTER]
  [RIGHT]Zarovnané doprava[/RIGHT]
  Výstup:
  Zarovnané doľava​
  Zarovnané na stred​
  Zarovnané doprava​
 • [QUOTE] - Citovaný text

  Zobrazí text, ktorý bol citovaný z iného zdroja. Môžeš tiež zadať meno autora, ktorý bol citovaný.
  Príklad:
  [QUOTE]Citovaný text[/QUOTE]
  [QUOTE=Niekto]Niečo, čo povedal/-a[/QUOTE]
  Výstup:
  Niekto napísal/-a:
  Niečo, čo povedal/-a
 • [SPOILER] - Text obsahuje spoilery

  Skryje text, ktorý môže obsahovať spoilery, takže na ne musíš kliknúť, aby si daný text zobrazil.
  Príklad:
  [SPOILER]Jednoduchý spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Názov spoileru]Spoiler s názvom[/SPOILER]
  Výstup:
  Jednoduchý spoiler
  Spoiler s názvom
 • [ISPOILER] - Zahmlený text obsahujúci spoilery

  Umožní ti nastaviť zahmlený text, ktorý ukrýva text obsahujúci spoilery, takže čitateľ naň musí kliknúť, aby ho uvidel.
  Príklad:
  Ak chceš vidieť obsah, musíš kliknúť na [ISPOILER]toto slovo[/ISPOILER].
  Výstup:
  Ak chceš vidieť obsah, musíš kliknúť na toto slovo.
 • [CODE] - Zobrazenie programovacieho kódu

  Zobrazí text jedného z programovacích jazykov a v prípade možnosti zvýrazní syntax.
  Príklad:
  Neformátovaný kód:
  [CODE]Všeobecný
  kód[/CODE]

  Formátovaný kód:
  [CODE=rich][COLOR=red]Formátovaný[/COLOR]
  kód[/CODE]

  PHP kód:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS kód:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Výstup:
  Neformátovaný kód:
  Kód:
  Všeobecný
  kód

  Formátovaný kód:
  Formátované (BB-kódy):
  Formátovaný
  kód

  PHP kód:
  PHP:
  echo $hello . ' world';

  JS kód:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Zobrazenie vnútorného programovacieho kódu

  Umožňuje zobraziť zahmlený kód medzi normálnym obsahom príspevku. Syntax nebude zvýraznená.
  Príklad:
  Bloky vloženého kódu [ICODE]sú pohodlným spôsobom[/ICODE] zobrazovania vnútorného kódu.
  Výstup:
  Bloky vloženého kódu sú pohodlným spôsobom zobrazovania vnútorného kódu.
 • [INDENT] - Textová odrážka

  Vytvorí odrážku. Tá sa dá vložiť do väčších odrážok.
  Príklad:
  Obyčajný text
  [INDENT]Text s odrážkou
  [INDENT]Väčšia odrážka[/INDENT]
  [/INDENT]
  Výstup:
  Obyčajný text
  Text s odrážkou
  Väčšia odrážka​
 • [TABLE] - Tabuľky

  Špeciálne kódy pre zobrazenie tabuliek v tvojom príspevku.
  Príklad:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Výstup:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  Príklad:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Výstup:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Obyčajný text

  Vypne preklad BB-kódu v zabalenom texte.
  Príklad:
  [PLAIN]Toto nie je [B]tučný[/B] text.[/PLAIN]
  Výstup:
  Toto nie je [B]tučný[/B] text.
 • [ATTACH] - Vloženie prílohy

  Vloží prílohu na vybrané miesto. Ak je príloha obrázok, bude vložený náhľad alebo plná veľkosť obrázku. Vloženie prebehne kliknutím na príslušné tlačidlo.
  Príklad:
  Náhľad: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Plná veľkosť: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Výstup:
  Obsah príloh sa objaví tuto.
Hore